Z trasy w Azja centralna

Z trasy w Azja centralna... Kirgistan i Tadzyskistan :) Niebawem Malaga... Maroko i Namibia